In-line tábory v Zelenči 2023

Dobrý den, vítáme vás na stránkách pro účastníky Příměstských in-line táborů v Zelenči, které pořádá Sporting Zeleneč. Již od roku 2009 máme velmi kladnou odezvu rodičů i dětí na námi pořádané tábory a proto jsme i v letošním roce připraveni tábory pro děti uspořádat. Termíny táborů pro rok 2023 jsou následující:

 1. tábor 17.7. - 21.7.
 2. tábor 24.7. - 28.7.
 3. tábor 31.7. - 4.8.
 4. tábor 7.8. - 11.8.

Aktuální informace z táborů a fotografie najdete na Facebookové stránce táborů zde

Cena za týdenní tábor je 3.950 Kč za dítě. V případě nevhodného chování jsou vedoucí oprávněni dítě z tábora vyloučit. Pokud dítě musí opustit tábor dříve nebo se nemůže zúčastnit všech dní (i ze zdravotních důvodů), pak můžeme vrátit pouze poměrnou část za stravování.

Dovolujeme si omezit věk účastníků na maximálně 14 let, tedy rok narození 2009 a mladší.

Hlavní vedoucí tábora bude stejně jako v minulých letech MVDr. Lenka Martáková (dříve Záhumenská). Pomocnou vedoucí, připravenou vypomoci v případě potřeby bude Michaela Záhumenská. Dalšími vedoucími na táborech budou zkušení závodníci na in-line bruslích. V podstatě všichni naši vedoucí vlastní certifikáty Trenér inline bruslení, Instruktor inline bruslení, případně další potřebná školení a osvědčení.

Od vedení obce máme znovu pronajatou místnost na hřisti SK Zeleneč, kde míváme zázemí pro naše tábory.

 

Přihlásit dítě     Změnit údaje v přihlášce     Naplnění táborů     Zdravotní způsobilost

 

Přihlásit dítě je možné pouze do naplnění kapacity jednotlivých táborů. Omlouváme se, ale nejsme nyní schopni kapacitu jednotlivých táborů navyšovat ani evidovat náhradníky "pod čarou" na jednotlivé tábory.

Po vyplnění přihlášky pošleme na zadanou mailovou adresu potvrzení o registraci přihlášky. Součástí mailu je odkaz na stáhnutí přihlášky ve formátu PDF, informace týkající se platby za tábory a pokyny pro účastníky.

Přihlášku je zapotřebí vytisknout, podepsat na příslušném místě a doručit emailem oskenovanou nebo čitelně vyfocenou telefonem. Není nutné posílat ji klasickou poštou. Samozřejmě nám můžete vytištěnou a podepsanou přihlášku nechat ve schránce na naší adrese.

Pokud by vám obratem po vyplnění přihlášky na našich webových stránkách nepřišel mail s potvrzením, kontaktujte nás - pokud by přihláška nebyla nalezena v systému, není dítě přihlášené!

Účastnický poplatek za tábor je nutné zaslat na bankovní účet sdružení do 14 dnů od přihlášení dítěte. Pokud nebude platba včas připsána, bude považována za stornovanou a místo bude nabídnuto dalším zájemcům. Pokud potřebujete posunout datum splatnosti, prosím kontaktujte nás a domluvíme se, pokud to bude možné.

V průběhu táborů jsou pořizovány fotografie účastníků. Součástí přihlášky je souhlas rodiců s pořízením a zveřejněním fotografií nebo videozáznamů dětí. Dále je součástí přihlášky souhlas s evidencí osobních údajů dětí i jeho zákonných zástupců, které vyplníte do přihlášky.

Informace o pořadateli táborů

Pořadatelem tábora je Sporting Zeleneč, který byl zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR v prosinci 2012 a bylo mu přiděleno IČO 01277189.
Přihlášky na tábory zasílejte oskenované na mailovou adresu tabory zavináč sportingzelenec tečka cz, nebo obyčejnou poštou (prosíme ne doporučeně!) na adresu:

Sporting Zeleneč, z.s.
Kopretinová 895
250 91 Zeleneč

Více informací o spolku najdete na stránkách Sportingu Zeleneč

Co vše zahrnuje cena tábora

Cena za každého účastníka a týden činí 3.950 Kč. Přihlásit se lze pouze na celý týden, není možné se hlásit pouze na určité dny. V ceně jsou zahrnuty:

Způsob a termín úhrady

Platbu je zapotřebí provést do 14 dní od podání přihlášky, teprve po obdržení platby je považována přihláška za platnou (do té doby je místo rezervované). Pokud nebude úhrada provedena v dohodnutém termínu, může být místo obsazeno jiným zájemcem. Platbu je možné provést převodem na bankovní účet číslo 2300348024 / 2010 (Fio banka), nebo výjimečně po předchozí domluvě hotově.

Variabilní symbol bude přidělen po vyplnění přihlášky na webových stránkách, bude zaslán mailem na zadanou mailovou adresu.

Pokud nebude možné tábor uspořádat kvůli hygientickým opatřením, bude vrácena celá částka

Postup přihlášení

Postup přihlášení dítěte na tábor a úhrady je následující:

 1. vyplníte přihlášku dítěte na tábor na našich webových stránkách (nelze použít přihlášky z předchozích let!)
 2. doručíte přihlášku pořadatelům emailem
 3. odešlete do 14 dnů peníze na účet (nebo se dohodnete na jiném termínu splatnosti)
 4. po připsání peněz na náš účet uvidíte v seznamu účastníků informaci o připsání platby
 5. několik dní před zahájením tábora obdržíte emailem další pokyny k táboru (upřesnění místa předání a vyzvedávání dětí apod.)

Co bude účastník potřebovat

Pro účastníky je připravené zázemí, kde si mohou své věci nechávat. Místnost je zamykána, pokud nejsme právě někde poblíž. Na sportovní aktivity potřebujeme:

Zázemí

Jako každý rok máme zajištěn pronájem obecní místnosti přímo na hřišti SK Zeleneč. V případě deště bude program uzpůsoben počasí (hry v klubovně, popř. procházka nebo hra venku bez bruslí). Na asfaltovou plochu u hřiště navazují krásné cyklostezky. V době odpočinku budou mít děti k dispozici stolní hry, stavebnice, různé sportovní potřeby, míče.

Režim dne

Prosíme o dodržování času pro vyzvedávání dětí. Pokud víte, že nejste schopni včas dítě vyzvednout, domluvte se prosím nejpozději ráno, abychom s tím počítali.

Kde jsou tábory pořádány

Zázemí máme v prostorách SK Zeleneč na fotbalovém hřišti, kde je i místnost pronajatá od obce Zeleneč (v této místnosti bývají schůze zastupitelstva). Výuka bruslení probíhá na asfaltové ploše vedle fotbalového hřiště, kde bývá novoroční ohňostroj, máje a další akce pořádané obcí. Případně využíváme přilehlé cyklistické stezky, které poskytují výhodu stínu a terénu pro pokročilejší bruslaře (sjezdy z kopce, delší okruhy apod.)

Přesná adresa je Bezručova 439, Zeleneč

Další informace

V případě potřeby vám rádi poskytneme další informace k táborům, neváhejte nás kontaktovat

Informace týkající se fakturace, plateb, potvrzení a také dalších sportovních aktivit zastřešených Sportingem Zeleneč:

 • Ing. Martin Záhumenský - mail martin zavináč zahumensky tečka cz, tel. 604 230 769
 • Webové stránky www.sportingzelenec.cz
 •